Да пребудет с вами сила!

Да прибудет с вами сила!